Uavhengig kontroll våtrom

1. januar 2013 ble det av Direktoratet for Byggkvalitet innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker.

TEK10 Dokumentasjon

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelse.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse, sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Vi tilbyr uavhengig kontroll av fuktsikring av søknadspliktig våtrom (tiltaksklasse 1) som innebærer kontroll av plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert, visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk. Synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisternen ved utløp til gulv. Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk, og at disse produktene benyttes korrekt.

Kontrollforetaket som utfører kontrollen må bli godkjent av kommunen i den enkelte byggesak. Det skal også være uavhengighet mellom foretaket som gjennomfører kontrollen og foretaket som har utført prosjektering eller byggearbeidet som skal kontrolleres.

Når skal kontrollen skje?

Kontroll av våtrom er i hovedsak kontroll av utførsel,

kontrollen foretas i utførelsesfasen. Kontrollen bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet, og før overflate materialer som fliser, belegg mv. er montert.

Er du usikker på hvordan den administrative gjennomføringen skal gjøres, kom i kontakt med oss i god tid slik at prosessen blir gjort i riktig rekkefølge.

Ta direkte kontakt med Bjørn for en uforpliktende prat på telefon 907 27 300 eller bjorn@bergerseneng.no